Exemples de projectes realitzats

 

Bugaderia industrial.Fabricació de calandras i peces d'unió per al planxat de roba amb toleràncies (+-2mm) incloent tractament tèrmic per a estabilitzat.

Tenim en compte paràmetres com la funcionalitat, la geometria, la temperatura de treball, el cost i tots aquells requerits específicament pel client.

 
 

Cilindrat de xapes de grans dimensiones.

 

La gran inversió tecnològica de la nostra empresa en les nostres màquines de cilindratge ens permet oferir productes d'altíssima eficiència, millorant el rendiment i la rendibilitat dels nostres projectes.

Cilindrem xapes de diferents gruixos i amplada. El nostre sistema de cilindratge permet l'arrodoniment  i calibrat de tubs per al seu posterior mecanitzat. També arredonim peces de caràcter decoratiu, dipòsits i altres peces còniques.

 
 

Plegat de xapes.Realitzem  diferents tipus de plegat aportant precisió mil·limètrica i la pressió exacta per a cada projecte.

Dimensions i gruixos:

. Fins a 1mt d'ample i 20mm de gruix.
. Fins a 1’5mt d'ample i 15mm de gruix
. Fins a 4mt d'ample i 8mm de gruix